Oplysningspligt - Køb og salg

Databeskyttelsesforordningen – Silkeborg Kommune passer godt på dine oplysninger

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger

Dine oplysninger vil blive behandlet i Silkeborg Kommune, Ejendomme i forbindelse med køb og salg af grunde og bygninger.

Vi behandler dine personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området. Vores lovhjemmel er forordningens artikel. 6, stk. 1, litra b for så vidt angår almindelige oplysninger. Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Vi behandler disse kategorier af personoplysninger om dig

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, cpr.nr.
Vi anvender kun de oplysninger, du selv har angivet via købstilbuddet.

Dine oplysninger vil blive behandlet i systemerne Sitecore, GetOrganized og Prisme samt websitet tinglysning.dk.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger: Dine oplysninger bliver videregivet til Grundejerforeningens administration for det distrikt
grunden er beliggende.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde informationer om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Gå til databeskyttelse.silkeborg.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder