Oplysningspligt - Skoleafdelingen

Databeskyttelsesforordningen – Silkeborg Kommune passer godt på dine oplysninger

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig og dit barn – uanset om du selv har givet os informationen, eller om oplysningerne stammer fra andre.

Behandlende afdeling, formål, hjemmel

Oplysningerne vil blive behandlet i Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg, tlf. 8970 1000.

Vi behandler personoplysningerne for at kunne give dit barn den bedst mulige indsats efter folkeskoleloven mv. Det drejer sig om:

 • Kommunen har efter folkeskoleloven pligt til at sikre folkeskoleundervisning af alle børn og unge i kommunen, der er i den skolepligtige alder. For at varetage denne opgave behandler vi personoplysninger og anvender en række systemer såvel af administrative som af undervisningsmæssige grunde.

Afhængig af din ansøgning, de konkrete omstændigheder mv. behandler vi evt. også oplysninger med følgende formål:

 • Afklaring, indsats mv. i forbindelse med specialpædagogisk bistand v/PPL (Pædagogisk praksis og Læring)
 • Efterskoleophold
 • Dispensationsansøgning ved skoleskifte
 • Hjemmeundervisning
 • Konfirmationsforberedelse
 • Modtagelsesklasser m.m.
 • Refusion fra andre kommuner
 • Skolebuskort
 • Skolegang på privatskoler
 • Skolesundhedspleje
 • Socialpædagogiske fripladser til SFO
 • Sommerferieaktiviteter
 • Specialbefordring
 • Sprogvurderingsdata fra Rambøll: Der kan ske lovpligtig videregivelse af oplysninger om dig og dit barn til Børne- og Undervisningsministeriet
 • SSP-samarbejde
 • Sygebefordring
 • Sygeundervisning i hjemmet/hospital
 • Særlige hjælpemidler /ombygninger pga. handicap
 • Tandpleje
 • Tilmelding mv. i forbindelse med SFO/klub, herunder fx også sommerferiepasning
 • Udstedelse af biblioteks-lånekort ved Silkeborgbibliotekerne
 • Valgfag og fritidsundervisning på Silkeborg Ungdomsskole 

Vi behandler dine/elevens personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området.

Vores lovhjemmel er art. 6, stk. 1, litra e og art. 9, stk. 2, litra f, i databeskyttelsesforordningen for så vidt angår de opgaver, som kommunen er forpligtet til at varetage ved lov, fx selve folkeskolens undervisning.

For så vidt angår de ydelser, du har ansøgt om, er vores hjemmel til behandlingen art. 6, stk. 1, litra og e og art. 9, stk. 1, litra a og f i databeskyttelsesforordningen.

Såfremt du selv har givet oplysning om strafbare forhold, sker behandlingen i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 10.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1

Oplysningerne stammer fra dig selv og/eller dit barn.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen

Vi opbevarer dine oplysninger så længe, vi behandler din sag. Når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt, vil dine oplysninger blive slettet, hvorefter kommunen ikke længere har adgang til dem.

Modtagere af dine oplysninger

Vi kan oplyse, at der for visse af systemerne, der anvendes til undervisningsbrug, sker overførsel af oplysninger til lande udenfor EU.

Overførsel til modtager i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Det drejer sig om:

 • Webtjenesten LærIT som er beliggende i Danmark, databehandling sker delvist i USA.
 • Google Suite for Education, Google er USA-baseret virksomhed.
 • Apple, Apple er USA-baseret virksomhed med europæisk hovedkontor i Irland.

Vi kan oplyse, at overførslen sker til usikkert land/lokation. Vores databehandler har garanteret for behandlingens sikkerhed.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan læse om kommunens databeskyttelsesrådgiver og dine klagemuligheder.

Læs mere om Databeskyttelse på silkeborg.dk

Du er velkommen til at kontakte Skoleafdelingen, hvis du har spørgsmål til ovenstående.